Vogelbescherming Nederland en Vivara / CJ Wildbirdfoods organiseren van 18 t/m 24 februari 2013 voor de achtste keer "De Nationale Week van de Nestkast" waarbij je de broedgegevens van nestkastbewoners in kaart kunt brengen.

Elk vogeltje nest zoals ie gebekt is

Vogels bouwen de meest uiteenlopende nesten. Elk vogeltje bouwt zoals hij gebekt is.

 

Zo bouwt een zwaluw nooit een nest met takjes uit een boom en een duif gebruikt nooit zand. Nesten zijn een goede plek voor het eieren leggen, broeden en het grootbrengen van de jongen. Daarnaast is het hebben van een nest (al dan niet afgebouwd) in veel gevallen een lokmiddel voor vrouwtjes die nog geen mannetje hebben.

Al naar gelang de grootte van de vogel, worden er takken en takjes uit de directe omgeving gehaald. De populairste bouwmaterialen zijn halmen en stengels, bladeren, wortels, schors en dunne basten. De fijne materialen zoals mos, korstmos, kleine planten, dons en spinrag worden meestal gebruikt voor de bekleding. Hiervoor worden ook veren, haarplukken en wol gebruikt.

Kleine vogels bouwen meestal hun nest binnen 4-6 dagen maar het moeilijke kogelvormige nest van de buidelmees kost wel  3-6 weken werk en dan moeten ze allebei flink aan de bak.
Een nest kan gebouwd worden door beide ouders, waarbij het vrouwtje de meeste zorg besteedt aan de zachte binnenzijde, net mensen. Soms bouwt alleen het vrouwtje, soms alleen het mannetje. Zo bouwt het mannetje van het winterkoninkje wel acht nestjes die allemaal geinspecteerd worden door het vrouwtje. In één ervan legt ze dan wol, veertjes en haren om even later ook de eieren te leggen. De ongebruikte nesten komen later weer in beeld als de jongen er zijn: in deze speelnesten overnacht het mannetje en later de familie.

[Info: site van de vogelbescherming]

Meer vogels in de tuin

Er zijn genoeg bomen, struiken en planten waarmee je vogels de tuin in kunt lokken. Veel vogels maken hun nest in bomen of struiken met een dichte takkenstructuur. Hier kunnen ze makkelijker een nest in bouwen en voelen ze zich veiliger voor roofdieren. Een kort rijtje want de keuze is veel groter:

Bomen: berk, beuk, appel, vogelkers en meelbes
Heesters: rode kornoelje, Gelderse roos, hazelaar, vlier
Hagen: veldesdoorn, beukenhaag, meidoorn, liguster
Bloeiende planten trekken vele soorten insecten aan die een belangrijke voedselbron voor vogels zijn. Ook hier een kort rijtje:
vaste planten: klimop, vingerhoedskruid, kaardenbol, veldsalie, koninginnekruid, boerenwormkruid en wilde tijm
Een- en tweejarigen: koolzaad, vlas, teunisbloem, zonnebloem en keizerskaars.

Meer advies nodig over vogelvriendelijke beplanting?
Bel gerust Tuin van de buren, 06 1738 2345 of gebruik het contactformulier.

tuintip

Sinds 1 januari 2018 kun je als inwoner van Waterschap Rivierenland, gebruik maken van de subsidieregeling Klimaatactief voor het klimaatbestendig maken van je tuin, huis of straat. Er zijn genoeg maatregelen te bedenken waarmee je je tuin of straat klimaatbestendig kunt maken. Ik denk graag met je mee als je hulp nodig hebt.
Bel me (0617 38 2345) of stuur een mail naar

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren